Judges 10:3

PBG(i) 3 A po nim powstał Jair Galaadczyk, który sądził Izraela przez dwadzieścia i dwa lata.