Joshua 21:33

PBG(i) 33 Wszystkich miast Gersonitów według domów ich było trzynaście miast i przedmieścia ich.