Joshua 21:15

PBG(i) 15 I Helon, i przedmieścia jego, i Dabir, i przedmieścia jego.