Joshua 19:48

PBG(i) 48 Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Danowych według domów ich; te miasta, i wsi ich.