Joshua 19:40

PBG(i) 40 Potem pokoleń synów Dan według domów ich, padł los siódmy.