Joshua 19:16

PBG(i) 16 Toć jest dziedzictwo synów Zabulonowych według domów ich, te miasta i wsi ich.