Joshua 19:10

PBG(i) 10 Potem padł los trzeci synom Zabulonowym według domów ich, a jest granica dziedzictwa ich.