John 4:19

PBG(i) 19 Rzekła mu niewiasta: Panie! widzę, żeś ty jest prorok.