John 1:8

PBG(i) 8 Nie byłci on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczył o tej światłości.