John 1:1

PBG(i) 1 Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo.