John 19:34

PBG(i) 34 Lecz jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok jego, a zarazem wyszła krew i woda.