John 17:15

PBG(i) 15 Nie proszę, abyś je wziął z świata, ale abyś je zachował ode złego.