John 15:9

PBG(i) 9 Jako mię umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was; trwajcież w miłości mojej.