John 12:31

PBG(i) 31 Teraz jest sąd świata tego, teraz książę świata tego precz wyrzucony będzie.