John 11:10

PBG(i) 10 A jeźli kto chodzi w nocy, obrazi się; bo w nim światła nie masz.