Joel 2:4

PBG(i) 4 Kształt ich jest jako kształt koni, a tak pobieżą jako jezdni.