Joel 2:29

PBG(i) 29 Nawet i na sługi i na służebnice wyleję w one dni Ducha mego.