Job 9:23

PBG(i) 23 Jeźli biczem nagle zabija, z pokuszenia niewinnych naśmiewa się;