Job 8:19

PBG(i) 19 Toć to jest wesele drogi jego, a inny z ziemi wyrośnie.