Job 39:23

PBG(i) 23 Izali go ustraszysz jako szarańczę? i owszem chrapanie nozdrzy jego jest straszne.