Job 36:31

PBG(i) 31 Bo przez te rzeczy sądzi narody, i daje pokarm w hojności.