Job 33:9

PBG(i) 9 Czystym ja bez przestępstwa; niewinnym ja, i nie masz we mnie nieprawości.