Job 33:22

PBG(i) 22 I przybliża się do grobu dusza jego a żywot jego do rzeczy śmierć przynoszących.