Job 29:4

PBG(i) 4 Jakom był za dni młodości mojej, gdy była przytomność Boża nad przybytkiem moim;