Job 28:18

PBG(i) 18 Koralów i pereł nie wspomina, bo nabycie mądrości kosztowniejsze jest nad perły.