Job 25:3

PBG(i) 3 Izali jest liczba wojskom jego? a nad kim nie wschodzi światłość jego?