Job 11:4

PBG(i) 4 Albowiemeś powiedział: Czysta jest nauka moja, a jestem czystym przed oczyma twemi.