Jeremiah 7:8

PBG(i) 8 Oto wy pokładacie nadzieję swoję w słowach kłamliwych, które nie pomogą.