Jeremiah 6:18

PBG(i) 18 Przetoż słuchajcie, o narody! a poznaj, o zgromadzenie! co się dzieje między nimi.