Jeremiah 46:7

PBG(i) 7 Któż to jest, który jako rzeka wzbiera? Którego się wody wzruszają jako rzeki?