Jeremiah 13:8

PBG(i) 8 I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc: