James 3:16

PBG(i) 16 Bo gdzie jest zawiść i zajątrzenie, tam i rozterki, i wszelka zła sprawa.