Isaiah 57:21

PBG(i) 21 Niemasz pokoju niepobożnym, mówi Bóg mój.