Isaiah 48:22

PBG(i) 22 Niemasz pokoju niepobożnym, mówi Pan.