Isaiah 3:11

PBG(i) 11 Ale biada niepobożnemu! źle mu będzie; albowiem odpłata rąk jego dana mu będzie.