Isaiah 2:1

PBG(i) 1 Słowo, które widział Izajasz, syn Amosowy, nad Judą i nad Jeruzalemem.