Isaiah 25:12

PBG(i) 12 A tak obronę i wysokość murów twoich pochyli, poniży i powali na ziemię aż do prochu.