Isaiah 23:5

PBG(i) 5 Jako nad powieścią o Egipcie, tak będą żałośni o Tyrze.