Hosea 13:11

PBG(i) 11 Dałem ci tedy króla w zapalczywości mojej, alem go odjął w zagniewaniu mojem.