Hebrews 9:20

PBG(i) 20 Mówiąc: Tać jest krew przymierza, które wam Bóg przykazał.