Hebrews 6:15

PBG(i) 15 A tak długo czekając, dostąpił obietnicy.