Hebrews 1:10

PBG(i) 10 I tyś, Panie! na początku ugruntował ziemię, a niebiosa są dziełem rąk twoich.