Hebrews 1:1

PBG(i) 1 Częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez proroków;