Genesis 8:6

PBG(i) 6 I stało się po skończeniu czterdziestu dni, otworzył Noe okno korabia, które był uczynił.