Genesis 8:18

PBG(i) 18 I wyszedł Noe, i synowie jego, i żona jego, i żony synów jego z nim.
Reformed Dating