Genesis 50:12

PBG(i) 12 Uczynili tedy z nim synowie jego, jak im był rozkazał.