Genesis 45:2

PBG(i) 2 I podniósł głos swój z płaczem; co słyszeli Egipczanie, słyszał też dom Faraonów.