Genesis 45:12

PBG(i) 12 A oto, oczy wasze widzą, i oczy brata mego, Benjamina, że usta moje mówią do was.