Genesis 42:30

PBG(i) 30 Mówił z nami on mąż, pan onej ziemi, surowo, i udał nas za szpiegi ziemi;