Genesis 30:4

PBG(i) 4 I dała mu Balę, służebnicę swoję, za żonę; i wszedł Jakób do niej.